Uwaga -- Ads c --
Zakupy przez Internet
Dodaj serwis Zakupy przez Internet do Ulubionych

Regulamin serwisu Zpi.pl

Wstęp -

Serwis Zpi.pl jest katalogiem stron internetowych prowadzących sprzedaż poprzez sieć Internet, zwanych dalej Sklepami internetowymi.

Zpi.pl dokłada wszelkich starań aby społeczność osób korzystających z Zpi.pl składała się z uczciwych Sprzedawców oraz Klientów wystawiająchy Sprzedawcom rzetelne opinie. Mamy nadzieję, że dzięki takim wspólnym staraniom wszystkich użytkowników Zpi.pl może być źródłem rzetelnych informacji na temat zakupów przez Internet.

Rejestracja w serwisie Zpi.pl jest dobrowolna, darmowa i oznacza akceptację regulaminu oraz zasad w nim opisanych.

Regulamin

Użytkownik serwisu Zpi.pl, pisząc opinię o wybranym sklepie internetowym deklaruje jednocześnie że:
- dokonał w opiniowanym przez siebie sklepie internetowym zakupy z zachowaniem zasad regulaminu opiniowanego sklepu
- jest osobą pełnoletnią (ma ukończone 18 lat)
- nie jest pracownikiem sklepu dla którego ma zostać umieszczona opinia.

Każdy użytkownik serwisu Zpi.pl przedstawiając swoje opinie o sprzedawcy robi to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści opini zamieszczanych przez użytkowników na łamach stron Zpi.pl.

Zpi.pl zastrzega sobie prawo do skracania tekstów nadesłanych opini, poprawiania błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych. Serwis Zpi.pl ma prawo do decydowania o zamieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych opinii.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Zpi.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.


Dane osobowe

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom ani nie są wykorzystywane niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926)

Administratorem bazy danych jest firma Kappa Style Marta Kozłowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nałkowskiej 4.


Cel przetwarzania danych:

Klient wystawiający opinię dotyczącą określonego sklepu internetowego deklaruje jednocześnie, że dokonał w nim wcześniej zakupów. Opiniowany sklep posiada więc dane osobowe Klienta przed napisaniem opinii w Zpi.pl. Wyrywkowe dane osobowe użytkowników mogą posłużyć do weryfikacji Klientów, wystawiających opinie sklepom internetowym, publikowanym na stronach serwisu Zpi.pl, (zgodnie z art. 29 ust. 2 - 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.). Klient wystawiający opinię dla sklepu wyraża jednocześnie zgode na przeprowadzenie procesu uwiarygodnienia komentarza.

Udostępniający ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w bazie Zpi.pl.

Rejestrując się w serwisie Zpi.pl jednocześnie oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem Zpi.pl oraz informacjami dotyczącymi danych osobowych i że zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Odpowiedzialność Zpi.pl:

Zpi.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sklepów internetowych, ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi.
Zpi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści opini wystawianych przez Klientów sklepów internetowych.
Zpi.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach Sklepów internetowych, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność Sklepów internetowych do ich sprzedaży oraz wypłacalność kupujących.
Zpi.pl nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych w ramach sprzedaży prowadzonej przez Sklepy internetowe.
Zpi.pl oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą Sklepach internetowych, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach działalności firm - Sprzedawców, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

 

« wstecz

Copyright © 2005 - 2022 Zpi.pl - Zakupy przez Internet